Informasi Unit PPD Kota Kinabalu

Ini adalah ruangan infomasi aktiviti, tugasan, pelaporan dan analisa maklumat setiap PPD Kota Kinabalu

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login
  Login Login form

 

Tarikh : 22-23 Mac 2017

Lokasi : Bilik Kuliah Kompleks Sukan Likas

Objektif : Memberi pendedahan kepada guru-guru sekolah agama dan akademik di bawah JHEAINS tentang

peranan FasiLINUS dalam Program LINUS2,0

 

Hits: 65
Rate this blog entry:
0
Continue reading 0 Comments

 

Pelaksanaan Pentadbiran Saringan 1, 2017 (MENULIS) bermula seperti tarikh di bawah :

 

FasiLINUS akan ke sekolah bagi memastikan guru-guru yang terlibat telah melaksanakan saringan dengan berpandukan Panduan Pentadbiran Saringan 2017 yang telah diedarkan dan diberikan taklimat kepada semua penyelaras utama pada 5 April 2017.

Berikut merupakan sekolah-sekolah yang telah dibimbing oleh FasiLINUS sepanjang saringan tersebut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hits: 127
Rate this blog entry:
0
Continue reading 0 Comments

 

Bermula dari tahun ini, kesemua instrumen menulis yang telah dicetak dan dihantar ke semua PPD akan diurus dan dibungkus oleh pihak PPD masing-masing.  FasiLINUS PPDKK telah dibantu oleh dua orang pelatih.

Walau bagaimanapun, urusan pembungkusan instrumen ini telah mengambil tempoh selama 2 hari.

Hits: 304
Rate this blog entry:
0
Continue reading 0 Comments

 

FasiLINUS telah menjalankan verifikasi murid yang telah menguasai bagi memastikan ketekalan murid berlaku dalam PdPc dan tidak berlaku penurunan penguasaan.  Sekolah-sekolah yang terlibat adalah seperti di bawah dan 10 orang murid menguasai (berdasarkan Data Saringan 1,2016) akan dipilih dari setiap sekolah. Ketiga-tiga komponen iaitu LBM, LBI dan Numerasi akan diuji dengan menggunakan Instrumen khas Verifikasi.

 

SJK (C) SHAN TAO PADA 21 FEBRUARI 2017

 

 

SK KEBAYAU PADA 2 MAC 2017

 

 

SK PENGIRAN SITI HAFSAH PADA 6 MAC 2017

 

 

SK GANTISAN PADA 6 MAC 2017

 

 

SJK(C) YICK NAM PADA 8 MAC 2017

 

 

SK GUDON PADA 9 MAC 2017

 

 

SK LIKAS PADA 14 MAC 2017

 

 

 

 

 

Hits: 75
Rate this blog entry:
0
Continue reading 0 Comments

BENGKEL PENGURUSAN DATA LINUS2.0

Posted by on in LINUS

TARIKH : 14 FEBRUARI 2017

TEMPAT : PUSAT TEKNOLOGI PENDIDIKAN BAHAGIAN KOTA KINABALU

KEHADIRAN : SEMUA PENYELARAS UTAMA LINUS2.0 (58 BUAH SEKOLAH)

 

Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk memberikan pendedahan kepada penyelaras utama LINUS2.0  tentang

bagaimana data dapat membantu sekolah dalam mengenal pasti isu dan mencari intervensi yang

bersesuaian melalui analisis data yang telah dibuat di sekolah masing-masing.  Antara pengisian dalam bengkel ini

ialah :

 

 

a) membina tapak analisis yang diekstrak dari portal NKRA LINUS2.0.

b) penggunaan Headcount Individu Murid dalam PdPc.

c) Unjuran berdasarkan perkembangan semasa murid dan pencapaian sekolah.

 

Bengkel ini diharap dapat memantapkan lagi pengetahuan penyelaras utama LINUS2.0 dalam mengolah data sekolah 

dengan lebih sahih dan telus.

Hits: 50
Rate this blog entry:
0
Continue reading 0 Comments
Go to top
Portal Diselia Oleh Unit Pengurusan Maklumat & ICT